НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ № 1746

18.09.2013 м. Київ Протокол № 24

Про заяву ТОВ «ДОН АПЕКС», м. Донецьк,
щодо переоформлення ліцензії
провайдера програмної послуги
(НР № 1181-п від 18.03.2013, IPTV)

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОН АПЕКС», м. Донецьк (місцезнаходження юридичної особи: просп. Театральний, буд. 24, м. Донецьк, 83050; директор Сергій Миколайович Булєєнко), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 1181-п від 18.03.2013 у зв’язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 134 каналів, кількості програм до 136, зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” та Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженим рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979, Національна рада

вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 5, 6 (дата видачі додатків 18.03.2013) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 1181-п від 18.03.2013 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОН АПЕКС», м. Донецьк,у зв’язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 134 каналів, кількості програм до 136, зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши в ліцензії:

— максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням технології IPTV, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 136 програм– 134 канали.

2. Затвердити ТОВ «ДОН АПЕКС», м. Донецьк, загальну концепцію добору програм (перелік програм) для надання програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Провайдер програмної послуги ТОВ «ДОН АПЕКС», м. Донецьк, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

4. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ «ДОН АПЕКС», м. Донецьк, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу багатоканальної телемережі, кількості програм та зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «ДОН АПЕКС», м. Донецьк, додатки 1, 5, 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 1181-п від 18.03.2013.

6. При видачі переоформлених додатків 1, 5, 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 1181-п від 18.03.2013 ТОВ «ДОН АПЕКС», м. Донецьк, додатки 1, 5, 6 (дата видачі додатків 18.03.2013) вважаються недійсними та вилучаються.

7. Виконання цього рішення покласти на управління: контрольно-аналітичне, ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради Є. Баранова.

Голова Національної ради — В. Манжосов

Заступник голови Національної ради — Л. Мудрак

Полный текст.